2076 - INDUKČNÍ CÉVKY VYRÁBĚNÉ NA BÁZI MAGETICKÉ KERAMIKY Fe:BN

Nanocermag S.A.

Patent WO2014120030-A1, EP2951843-A1, PL402606-A1, AU2014213066-A1, etc.

Magnetická měkká keramika využívaná pro výrobu cívek ze směsi železa (Fe) a hexagonálního nitridu boru (BN) při laboratorních podmínkách pod vysokým tlakem. Nejdůležitější výhodou keramiky Fe: BN je koexistence vysoké hustoty magnetické indukce a vysoký elektrický odpor. Prezentované keramiky umožňují přenos mnohem větších proudů i v širším frekvenčním rozsahu, než řešení, která jsou v současné době dostupná na trhu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: