2074 - Inovativní autosedačka

Automotive Industry Institute, IDAP TECHNOLOGY sp. z o. o.

 

Inovativní autosedačka snižuje dynamické zatížení, které působí na tělo dítěte při nehodě. Konstrukce zařízení umožňuje pohybovat sedadlem s dítětem v příčném nebo paralelném směru vzhledem k podélné ose vozidla. Hodnota dynamického zatížení, které působí v této době na tělo dítěte, je kontrolováno díky elementu rozptylujícímu energii. Po ukončení fáze přesunu sedačka s příslušně vyprofilovanými boky za spolupráce s integrovanými bezpečnostními pásy, působí na tělo dítěte způsobem, který umožňuje, aby se rozptýlil zbytek kinetické energie dětské sedačky a aby se snížila možnost nekontrolovaného pohybu hlavy dítěte.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: