2067 - Výroba a distibuce bezzápachového a standartního LPG vybavené o chytrý nakládací systém

Seyed Masoud Nikdel

First Institute Researchers and Inventors in Iran; Nik Gas CO, Ltd.

Patented

Tento systém se používá pro obohacení zkapalněného plynu tím, že absorbuje merkaptany a sloučeniny síry za použití katalyzátoru s absorbční metodou a oživení nasycených katalyzátorů termickým způsobem. Také obsahuje výparník zkapalněného plynu v chladném období pomocí konkrétních EX prvků a inteligentních senzorů. Tyto tři technologie jsou nabízeny v komplexním a integračním systému.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: