2061 - Hydraulické rameno s přímočarým generátorem, využívající vztlaku a vaakua pro přečerpávání tekutin

Silvano Bizjak

Silvano Bizjak s.p.

Patent PCT/SI2016/000004

Předmětem vynálezu je tlačná hydraulická páka, která představuje přímočarý pohybový generátor za použití vztlakové síly a vakuové podporyk přečerpávání tekutiny. Nahrazuje čerpadlo, které by spotřebovalo velké množství energie pro čerpání vody, vzhledem k tomu, že rozdíly ve výšce dosahují většího tlaku. Tento vynález používá (klidové) tahy v pohybu nápravy instalované/umístěné na plochém pístu a pohybující se společně s balastní nádrží nahoru a sacím válcem dolů a to uvolňuje vodu v uzavřeném systému. Tento systém může být umístěn na libovolném místě na zemi, nebo v prostoru s odpovídající gravitační sílou a teplotou, při které je kapalina a plyn v uzavřeném systému, a mají pernamentní existenci. Systém není závislý na žádných přírodních zdrojích energie, jako je uhlí, ropa, plyn, tekoucí voda, jaderná energie, vítr, sluneční energie a další podobné zdroje. Vyřešili jsme technický problém jak používat přímočarý pohyb, za podpory vakua, pro odsávání tekutiny v uzavřeném systému a vyplnění statického vakuového válce. Systém s minimální spotřebou elektrické energie pro provoz. Elektrická energie se vyžaduje pouze k otevírání a zavírání ventilů. Také ventily jsou určeny na základě zásady rychlo-uzavírací svorky, které se otevřou mechanicky a nevyžadují tolik energie na provoz, vzhledem k tomu, že systém bude automaticky řízen vztlakem a ponořen vlastní vahou. Vynález také (řeší problém znečištění) udržuje znečištění co nejnižší během procesu výroby elektřiny pomocí úderů (přenosy přímočarým pohybem) nápravy tlačené pístem (hydraulice). Tahy jsou provozovány s minimální spotřebou elektrické energie - jen pro otevření otvorů v pístu, ventilů a spínačů. V případě, že jsou ventily otevřeny mechanicky, přívod elektrické energie je potřeba pouze pro otevření otvorů na ploché písty a na spodní části válce, což spotřebovává méně elektrické energie. Systém podporuje automatický synchronní provoz opakujících se procesů. Ve většině případů systém není závislý na počasí a geografických podmínkách. Může být také použit v menších bytových jednotkách, např. domácnostech, k výrobě elektřiny.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: