2059 - Betonové výztuže proti sesuvům půdy

Nenad Šušic, Dragoslav Rakic

Institute for Materials Testing of Serbia; University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Department of Geotechnics

 

Sesuvy půdy je třeba důkladně zkoumat a studoval. Design prvků pro stabilizaci sesuvů se může lišit nejen ve vztahu k příčině, ale také technické a ekonomické proveditelnosti. Výběr řešení a jejich realizace je stále více závislá na ekonomickém faktoru. Sesuvům lze zabránit zvyšením odolnost půdy nebo zpevněním kluzných zón. Toho můžeme dosáhnout začleněním nových geo-konstrukčních „ betonových prvků“. Na rozdíl od konvenčních stabilizátorů, kde je nosná konstrukce pro celé ploše svahu, „betonové prvky“ jsou pouze v kluzné povrchové zóně a v případě potřeby i v půdních výztužích. Je potřeba méně materiálu a práce, a proto jsou nákladově efektivnější. „Betonové prvky“ jsou novými geo-konstrukčními prvky složenými z betonových obručí a výplně. Obruče nebo krátké válce jsou začleněny jeden po druhém do pásu vyvrtaných otvorů nad a pod kluznými plochami a pak naplněné drceným kamenivem nebo štěrkem. Tato pevná konstrukce „Betonových prvků“ vstřebává posuvné síly kluzných zón a přenesením do půdy je stabilizuje.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: