2058 - Výroba energie sušením a spalováním kalů komunálních odpadních vod

Dr. habil. Ivan Raisz, Ivan Raisz, Mrs. Dr. Sandor Dr. Ildiko

ENVIRO-PHARM Ltd.

 

Komunální odpadní vodní kaly nemůžou být uloženy podle aktuálního zákona o životním prostředí. Spalování s fosiliemi nebo odpadem z biomasy, aby to bylo neškodné, spotřebovává mnoho paliva a způsobuje znečištění ovzduší. Porovnáváme dopady alternativních metod z čistírenských kalů na životní prostředí. Z těchto možností bylo nejlepším řešením spalování s předběžným sušením dle naší LCA kalkulace. Okrajová podmínka výběru vhodného systému byl denní objem kalu. Více než 25 m3/den kalu (obsah sušiny> 20%) nabízí výrobu elektřiny, méně než 25 m3/ den kalu a/nebo sušiny mezi 14 až 20 % potřebuje komplexní zpracování. Náš demonstrativní sortimentní systém je vhodný pro zpracování 500 t/rok kalů komunálních odpadních vod s 20 % sušiny. Základem technologické součástí našich procesů je speciální, nová spirála vinutá za tepla a převodník, byl li tento kal odstředěn nebo vysušen jinde. Kaly z odpadních vod s vysokým obsahem vlhkosti jsou přeneseny do speciálního spirálového systému s vnějším obalem (používaného pro dopravu prachových materiálů).

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: