2057 - Rotační motor s ozubeným převodem pro použití pohonu stlačitelným médiem

Ing. Jiří Dvořák

Patent WO 2015 176692

Pracovní jednotku motoru tvoří trojboký stator v jehož dutině uzavřené víkem se pohybuje rotační píst eliptického průřezu. Tento píst je veden tvarem trojboké dutiny statoru a při jeho rotaci se současně pohybuje i jeho střed. Mezi dutinou a pístem vznikají tak 3 pracovní komory, do kterých jsou přes ventil nebo rotační šoupátko vpouštěny tlakové imuplzy. Z osy pístu je vyveden přes otvor ve víku unášecí čep, na kterém je za víkem nasazeno ozubené kolo,které zabírá do eliptického ozubeného kola umístěného na centrální hřídeli. Pracovní jednotky jsou umístěny vždy v párech a mají vzájemně natočeny rotační písty tak,aby jejich ozubená kola byla v záběru s eliptickým ozubeným kolem umístěným v jejich středu. Eliptické kolo je připojena na centrální výstupní hřídel nebo jsou spojeno přímo s poháněným dílem. Tím je zajištěn trvalý přenos kroutícího momentu rotujícího pístu na poháněný díl. Tento způsob silového přenosu má výhodu v tom, že při přechodu přes velkou osu eliptického kola se ozubené kolo rotoru současně posouvá ve směru jeho rotace a urychluje tak rotaci eliptického kola. Při sestavení více párů pracovních jednotek mohou být eliptická kola na centrálním hřídeli vzájemně natočeny pro překrytí tlakových impulzů a zajištění dynamického vyvážení. Velkou výhodou je i možnost tlakovat pouze jednu příslušnou pracovní komoru každého statoru a tím značně snížit spotřebu tlakového média. Motor může startovat i při plném zatížení. Jednotlivé díly motoru jsou výrobně velmi jednoduché a lze je neomezeně dimenzovat i pro velké tlaky, teploty a výkony. Pro výpočet hlavních konstrukčních rozměrů motoru platí jednoduché vztahy, které lze snadno přizpůsobit požadovaným parametrům. Použití parního motoru v hybridních elektromobilech by umožnilo redukci baterií, značné zvýšení dojezdu, vytápění vozidla i možnost řízeného spalování biopaliv bez exhalací. Dosud však chybí parní vyvíječ vhodný pro umístění ve vozidle.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: