2056 - Kogenerační jednotka ORC

Jan Pejchal

MCAE Systems, s.r.o.

 

Kogenerační jednotka malého výkonu založená na principu ORC (organického Rankin-Clausiova cyklu). Jde o obnovitelný zdroj energie pro využití nízkopotenciálního tepla.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: