2055 - Pasívně ovládaný křížový ventil pro koaxiální potrubí

Gregor/ Frýbort/ Hájek

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Patent PV 2015 - 723

Základem technického řešení jsou dva disky – volný a stabilní (stejného tvaru se šesti kruhových výsečí), jejichž průměr je větší než průměr vnější trubky koaxiálního potrubí a zasahujících do průtočných průřezů obou větví koaxiálního potrubí. V ose středového kruhu je umístěno ložisko s valivými tělísky umožňující rotační pohyb volného disku. Disky mají v kruhových výsečích šikmo vrtané otvory v tělese ventilu, umožňujíc křížení proudů. Přestavení ventilu ze zavřeného do otevřeného stavu se děje pomocí páky, jež je ovládána pístem, který je umístěn ve válci, spojen s tělesem ventilu, propojen signálním potrubím se sáním a výtlakem hlavního cirkulačního kompresoru okruhu. Na píst působí síla pružiny, přetlačující přetlak plynu, odpovídající rozdílu tlaku na sání a na výtlaku cirkulačního kompresoru. Dojde-li ke změně tlaku, dojde i ke změně poměru sil působících na píst a tím k pohybu páky a otočení disku ventilu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: