2054 - Vodotěsná a mrazuvzdorná betonová směs

Václavík V, Plaček V., Daxner J.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; TZÚS Praha, s.p. pobočka Ostrava

Patent 2008 - 20458

Celkovou výhodu betonové směsi podle technického řešení lze spatřovat v jednoduchosti její přípravy, v racionálním zužitkování siemens martinské strusky a tím i v řešení ekologického problému.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: