2053 - Zhutněný materiál s obsahem železa a dalších neželezných kovů v druhotných surovinách a odpadech ve formě briket nebo pelet

Mlčoch R., Hermann R., Vlček J., Klárová M., Topinková M., Tomková V.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Třinecké železárny, a.s.

Utility model 23992

Zhutněný materiál s obsahem železa a dalších neželezných kovů v druhotných surovinách a odpadech ve formě briket nebo pelet, obsahující strusku, kaly, odprašky a nebo okuje. Struska je zde použita jako pojivo, čímž se odstraňuje nutnost skládkování na zabezpečených skládkách. Zpětně je využit také kovonosný podíl v těchto materiálech a odpadá nutnost použití konvenčních pojiv, jako jsou vápno nebo cement, a v neposlední řadě dochází k šetření přírodních surovin.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: