2052 - Prototypové odlitky pro zkoušení solných jader

Bryksí, Ficková, Fořt, Jirků, Jelínek, Beňo, Mikšovský

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, KOVOLIS Hedvikov a.s.

Patent RN 13-TAO-61058041

Jedná se o použití solných jader při výrobě tvarově složitých litých dílů. Předností je výborná rozpustnost ve vodě.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: