2052 - Prototype castings for testing salt cores

Bryksí, Ficková, Fořt, Jirků, Jelínek, Beňo, Mikšovský

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, KOVOLIS Hedvikov a.s.

Patent RN 13-TAO-61058041

Using of salt cores in the manufacture of complex shape cast parts. The advantage is the excellent water solubility.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: