2051 - Anorganický pigment

Raclavský, Vlček, Ovčačíková, Klečková - Porodová

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, ECOFER s.r.o.

Utility model 27669

Anorganický pigment na bázi Fe 2+ a Fe 3+ je určený zejména jako barvivo do betonu a jiných stavebních hmot a do transparentních glazur keramických výrobků. Je tvořen směsí rafinovaných a chemicky upravených okují Fe a jeho slitin o průměrné zrnitosti 1µm – 60 µm. Výhodné je ekonomické a ekologické využití okují vznikajících v metalurgickém průmyslu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: