2050 - Validační svislý šnekový dopravník a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí

Jiří Rozboj Ing., Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Daniel Gelnar Ing.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 305150

Vynález se týká zjišťování vlivu vlastností sypkých (partikulárních) hmot na funkčnost dopravy. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, zejména simulaci procesu dopravy na svislém šneku, simulaci proudových a rychlostních polí, interakcemi mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami majícími vliv na dopravu u šnekových dopravníků.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: