2049 - Validační řetězový dopravník s unášeči a způsob modelování mechanických procesů s jeho pomocí

Martin Žídek Ing., Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Dagmar Juchelková Prof. Ing. Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 305136

Vynález se týká zjišťování vlivu vlastností sypkých (partikulárních) hmot na funkčnost dopravy. Řeší provádění kontrolních a simulačních experimentů, zejména simulaci procesu dopravy pomoci řetězových dopravníků s unášeči, simulaci proudových a rychlostních polí, interakce mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami mající vliv a dopravu u řetězových dopravníků s unášeči.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: