2045 - Prostý beton s příměsí ocelárenské strusky

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 2008-20458

Podstatou technického řešení je využití silikátového, železnatého a manganatého rozpadu ocelárenské strusky v betonové směsi pro zlepšení vodotěsnosti betonu. Zvětšením objemu ocelárenské strusky při rozpadu, v betonové směsi dochází ke změně struktury pórů, zvýší se hutnost betonové směsi a tím nepropustnost pro vodu. Zvětšení objemu střední frakce kameniva zlepšuje mikrostrukturu betonu snížením počtu a velikosti kapilár a vyplněním kavern v betonové směsi. Vzhledem k tomu, že silikátové, železnaté a manganaté rozpady ocelárenské strusky, které jsou provázeny zvýšením objemu ocelárenské strusky mohou vést k degradaci betonové směsi mechanickým rozpadem ocelárenské strusky, je pro zvýšení nepropustnosti pro vodu a současně zachování pevnosti betonové směsi nutné použití náhrady kameniva střední frakce ocelárenskou struskou, tj. velikostí 4/8 mm. Pro frakci 0/4 mm a frakci 8/16 mm v betonové směsi musí být použito přírodní, nebo umělé kamenivo, které v matrici betonové směsi eliminuje mechanický rozpad strusky a snížení pevnosti.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: