2044 - Multifunkční plnící jednotka plynu

Jiří Zegzulka prof. Ing., CSc., Jan Nečas Ing., Ph.D., David Žurovec Ing., Daniel Gelnar Ing., Ph.D., Jiří Rozbroj Ing., Ph.D., Jakub Hlosta Ing.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 305557

Vynález se týká multifunkční jednotky plynu, která řeší snižování energetické náročnosti při procesu plnění CNG do dopravních prostředků malých a středních tříd nebo tlakových nádob různých objemových velikostí.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: