2043 - Způsob modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění tohoto způsobu

Daniel Gelnar Ing., Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Dagmar Juchelková Prof. Ing. Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 305194

Vynález se týká způsobu modelování mechanických procesů sypkých hmot a zařízení k provádění Tohoto způsobu a řeší korekci matematického modelu chování sypké hmoty vůči reálnému stavu u sypkých hmot s volitelnými vlastnostmi za různých podmínek. Zejména se týká provádění kontrolních a simulačních experimentů, jako je simulace procesu dopravy na vibračním dopravníku, simulace proudových a rychlostních polí, simulace interakcí mezi konstrukčními prvky a dopravovanými hmotami, které mají vliv na dopravu vibračními dopravníky a to na příklad pro navrhování dopravních zařízení pro dopravu sypké hmoty s využitím výpočetní techniky.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: