2042 - Měření a vyhodnocování prostorového pohybu

doc. Ing. R.Halama, Ph.D.; Ing. M.Fusek, Ph.D., Ing. F.Fojtík, Ph.D., J.Urbášek

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent in process

Měřící a vyhodnocovací stand, který pomocí dvou 2D laserových snímačů vzdálenosti měří a následně vyhodnocuje (software) prostorový pohyb tuhých konstrukčních celků – např. pohyb bubnu průmyslové pračky, motoru automobilu aj. Snadná instalace, obsluha a v reálném čase vyhodnocování výsledků měření jsou hlavní výhody pro využití v praxi – u strojírenských výrobních a konstrukčních firem.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: