2041 - Konstrukce šachty a kabiny výtahu

Jan Mrázek doc. RNDr. Ing., CSc., Leopold Hrabovský doc. Ing., Ph.D., Jiří Zegzulka prof. Ing., CSc.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 305668

Technické řešení se týká oblasti svislé přerušované dopravy kusových materiálů a osob pomocí  výtahů, jejichž šachty jsou umístěny ve stísněném prostoru, který je omezen například malou šířkou zrcadla schodiště v patrových domech nebo na vnější stěně domu příkladně frekventovaným chodníkem před domem. Rovněž ve velkých patrových dopravních prostředcích, například v lodích a v letadlech minimalizuje prostorové nároky na vybudování výtahu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: