2040 - Zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky

Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Dagmar Juchelková prof. Ing. Ph.D., Roman Smelik Ing., Tomáš Mlčák Ing. Ph.D.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 302938

Vynález se týká zařízení pro optimalizaci chodu pohonné jednotky dopravního prostředku a řeší úsporu energie, potřebné pro provoz dopravního prostředku, zejména úsporu elektrické energie u trakčních lokomotiv poháněných elektrickými akumulátory.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: