2039 - Zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů

Robert Brázda Ing. Ph.D., Martin Horák Ing., Jiří Zegzulka prof. Ing. CSc., Jan Nečas Ing. Ph.D., Jan Vyleťělek Ing.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 303953

Vynález se týká zařízení k polohování snímačů zatížení výsypek svislých skladovacích systémů Sypkých hmot, které je využitelné v oblasti skladování sypkých hmot.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: