2038 - Litý kovový filtr

Lichý, Elbel, Bednářová

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Patent 131/18-12-2014-F

Jedná se o kovový filtr určený pro filtraci teplých tekutin a plynů. Využití je z důvodu velké reakční plochy rovněž možné např. v chemických reakcích.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: