2035 - Zařízení pro zadržovací nádrže

Kamil Pochwat, Daniel Slys, Jozef Dziopak

Rzeszow University of Technology

Patent EP15461517.3

Tento vynález je instalace, kterou lze zabudovat do hydraulického systému objektu. Tato instalace může být součástí nově navrženého objektu, a hlavně by měla být nainstalována kvůli modernizaci stávající nádrže. Tato instalace si klade za cíl zlepšit účinnost objemu nebo plánovaných průtoků retenčních zařízeních. To také umožňuje transformaci jednokomorového hydraulického systému na multi-komorový systém, a to je zvláště výhodné v nádržích, které se vyznačují vysokou povrchovou plochou a malou konstrukční náplní.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: