2034 - Spalovací modifikátor pro energeticky úspornější použití lehkých topných olejů

Winicjusz Stanik, Michal Janeczek, Rafal Konieczny, Katarzyna Sikora, Krzysztof Sikora

OIL AND GAS INSTITUTE - National Research Institute

Patent P.415126

Aplikace spalovací modifikátoru ve formě stabilní disperze trojmocného železa nano-oxidů v nepolárním rozpouštědle je aromatická frakce ropy s bodem varu 155°C až 180°C. Za normálních podmínek např. v technologicky vyspělém spalovacím katalyzátoru lehkých topných olejů snižuje spotřebu paliva a zvyšuje energetickou účinnost průmyslových kotlů a pecí poháněných takovýmto palivem.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: