2027 - Inovativní řešení konstrukce míchačky

Jaroslaw Rajczyk, Marlena Rajczyk, Pawel Rajczyk, Michal Czopek

Czestochowa University of Technology

 

Tento vynález spočívá v míchačce pro mokré a suché směsi, používané ve stavebnictví, zejména omítek, malt a lepidel pro stavební materiály. Mixér je vybaven hřídelem se spirálou, kuželovou pružinou s trojúhelníkovými bočními obrysy, kde delší boční obrys je ve stejné rovině, jako rovina otáčení mixu, kolmo k ose hřídele. Ve srovnání se stávajícími vzory míchání má struktura tohoto vynálezu o 40% menší energetické nároky a o 40% kratší dobu mixování. Použití autonomních spirálových komponentů ve formě kuželu a pravoúhlých trojúhelníkových pružin umožňuje efektivnější rozpad nejmenších částeček směsi, které pomáhají zachovat konstantní homogenní strukturu směsi a zvyšují jejich trvanlivost (hlavně lepidel).

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: