2023 - Úsporné sférické budovy

Dr. Eng. Hebatalrahman Ahmed

The Egyptian Inventors Syndicate - The Egyptian Society for Women & Youth Inventor

Patent 571-2010

Konstrukce pro stavební prvky ve formě neúplné koule, která šetří energii. Skládá se z několika vrstev s pohybujícími se proudy s vybavenými čidly, pohyb vrstev je řízen automaticky nebo ručně podle změn klimatu v okolní atmosféře. Horní a dolní vrstvy jsou instalovány na několika osách spojených dohromady.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: