2020 - Laserová tavící pec

Dr. Eng. Hebatalrahman Ahmed

The Egyptian Inventors Syndicate - The Egyptian Society for Women & Youth Inventor

Patent 142/2013

Pec pro čisté tavení je kompatibilní s prostředím a bez škodlivých výfukových plynů. Nový proces nemění chemické složení roztaveného materiálu. Je vhodný pro všechny typy slitin, čistých kovů, plastů a keramiky. Fotony z laserů, které se rovnají latentnímu teplu z tání, jsou absorbovány materiálem, který se mění z pevného na kapalný. Pec má kulový tvar, aby snížila vysokou spotřebu energie. Má tři laserové vstupy, paprsky se shromáždí v místě tavení, pec je tepelně izolovaná a může pracovat za sníženého tlaku, aby se zabránilo oxidaci. Oblasti použití: čisté tavení v lékařství, hutním průmyslu, recyklace drahých slitin a další...

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: