2018 - Zařízení pro rychlé vyzvednutí potopených lodí

Zoran KUTLE

Inventors Association of Bosnia and Herzegovina

 

Toto zařízení se skládá ze zakřivené kovové trubky, ve které je stočeno dlouhé a odolné PVC lano. Trubka je upevněna pod trupem lodi. Na obou koncích trubky je bójka, která signalizuje místo potopení. Záchranná loď použije PVC lano k provlečení ocelového záchranného lana skrz trubku pod tupem lodi, jeden konec upevní na palubě a druhý navíjí na kladce. Tím snadno vytáhnou potopenou loď na hladinu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: