2016 - Varovné brzdové světlo pro vozidla

Kou-Chen Wu

Chinese Innovation and Invention Society

Patent M518648

Tento vynález umožňuje kontrolu a řízení vozidel pomocí zadního světla, které frekvenčně bliká v souladu s rozsahem setrvačných sil vznikajících při brzdění vozidla. Má upozornit řidiče vozidla vzadu, aby si byl vědom situace před ním jedoucího vozidla. Tím řidič vozidla vzadu bude mít dostatek času zareagovat a zabrzdit, což má za následek bezpečnější jízdu.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: