2013 - Testovací forma

Lukáš Jiránek, Berenika Hausnerová, Thomas Hartwig

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Utility model 001704974-0001

Vstřikovací forma slouží k pochopení a eliminaci separace fází, jež ovlivňuje kvalitu produktů vyrobených technologií vstřikování prášků (PIM). Separace fází zapříčiňuje vizuální vady, pórovitost, tvorbu prasklin i zborcení výrobku. Jedná se o první testovací formu zahrnující všechny kritické geometrické prvky vstřikování PIM materiálů.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: