2011 - Multipurpose mobile laser system for precise laser welding, cladding, engraving and cutting

Ing. Jan Cieslar

MEPAC CZ, s.r.o.

Utility model in process PUV 2016-32460

Jedná se o víceúčelový mobilní laserový systém, určený pro precizní laserové svařování, navařování, gravírování a řezání na strojních dílech, plechách, nástrojích a formách bez ohledu na jejich hmotnost a  velikost. Víceúčelový mobilní laserový systém vyniká vysokou kompatibilitou a variabilitou: • díky unikátní kombinaci manuálního pohybu laserové hlavy ve  válcovém systému souřadnic s naklápěním a elektronického pohybu téže hlavy v kartézském systému souřadnic XYZ je pracovní poloha dosažena velmi rychle a velmi přesně, • laserový systém je díky magnetickému upevňovacímu zařízení velmi flexibilní, malé díly lze laserově opracovávat na pracovním stole a na velké díly lze laserový systém snadno přenést a upnout,  • laserový systém je hmotnostně vybalancovaný, proto manipulace s ním probíhá velmi rychle, • vysoká dosažená variabilita v nastavení umožňuje laserovému paprsku dosáhnout na každou tvarovou plochu formy či nástroje, • laserový systém je univerzální, může pracovat v QCW módu, vhodném pro navařování i v CW módu, vhodném pro gravírování, řezání • laserový systém má přitom  výrazně menší rozměry, než jsou stávající jednoúčelové lasery (např. pro navařování).

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: