2008 - Kompozitní výztuha

prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., doc. Ing. Petr Tůma, CSc., Ing. Michal Petrů, Ph.D., Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., Ing. Radovan Kovář

Technická univerzita Liberec

Patent 305681

Kompozitní výztuha, zejména 3D uzavřená rámová kompozitní výztuha, určená pro vyztužení části karoserie motorových vozidel, například záďových dveří osobních automobilů pro omezení až eliminaci účinků na ně při provozu působících napětí je tvořena kompozitní vrstvou (1), sestávající z alespoň jedné vinuté vrstvy (2) na formovacím jádru (4) navinutých vlákenných svazků (3), resp. tzv. rovingů ze skelných, uhlíkových či jiných obdobných kontinuálních vláken, prosycených polymerní matricí.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: