2007 - Bezlopatková turbína

Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc.,

ČVUT, fakulta stavební, Praha

Patent US8541900, EP2171260, CZ302396, WO2009152785, CZ302309

Turbína pro „malou vodu“ k výrobě elektrické energie na chatách a chalupách, kde je malý potok a malý spád vody. Bezúdržbový ekologický stroj i s mnoha dalšími přídavnými zařízeními.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: