2002 - Magnetická těsnicí záslepka

Ladislav Bieroš, Ing. Karel Szotkowski

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Utility model 25555

Při manipulaci s předměty v průmyslové výrobě nebo v dopravě dochází někdy k kolizním situacím, v jejíž důsledku dochází i k nechtěnému poškození ocelových nádob, nádrží nebo potrubí a tím také ke značným únikům tekutin nebo sypkých hmot. Bohužel následky těchto nepříznivých situací nejsou v mnoha případech jen ztráty z úniku dopravovaných nebo uložených látek. Často tyto materiální ztráty přesahují náklady spojené s odstraněním následných ekologických škod. Zkušenost s kolizemi v podnikové kolejové dopravě přiměla zlepšovatele k myšlence vyrobit univerzální zálepku, která by našla široké uplatnění pro rychlé dočasné utěsnění poškozeného místa. Výsledkem vynalézavé práce je magnetická těsnící záslepka, která je sestavena z těsnící vrstvy se soustavou permanentních magnetů. Těsnící vrstva se skládá z horní nepropustné těsnící vrstvy z vulkanizované pryže a spodní těsnící vrstvy ze stlačitelného těsnícího materiálu, např. mikroporézní pryže. Jednotlivé permanentní magnety v samostatných pouzdrech jsou zapuštěny ve spodní těsnící vrstvě. Každé samostatné pouzdro s magnetem je pevně spojeno přes horní nepropustnou těsnící vrstvu s přítlačnou podložkou. Po přiložení předmětné těsnící záslepky způsobí přesah těsnící vrstvy přes spodní plochu permanentních magnetů stlačení těsnící vrstvy přes přítlačné podložky. Těsnící zálepka se takto na poškozeném místě upevní a tím také utěsní okolí poškozeného místa, neboť permanentní magnety jsou v těsnící vrstvě rozmístěny pravidelně po celé její ploše. Elastické provedení nepropustné vrstvy společně s jednotlivými přítlačnými podložkami umožňuje magnetickou těsnící záslepku lépe tvarovat podle tvaru utěsňované stěny nádrže, například ji lehce přehnout přes její hranu. Magnetické těsnící záslepky je možno použít především pro vnější rychlé a alespoň přechodné utěsnění poškozených míst, zhotovených z feromagnetického materiálu, například palivových nebo přepravních nádrží, nádob a potrubí.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: