2001 - Opěrný válec děrovací stolice

Tomáš Perna, Petr Unucka, Marek Vindyš, Jaroslav Pindor

Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o.

 

Úkolem předkládaného vynálezu je optimalizovat děrování polotovarů pro výrobu bezešvých trub na děrovací stolici Mannesmannova typu aplikací nového opěrného válce (není přípustná vrtaná vsázka - pak se nejedná o děrování). Tento úkol do značné míry řeší opěrný válec děrovací stolice pro výrobu dutých předvalků jejich příčným válcováním mezi dvěma jejími pracovními děrovacími válci s mimoběžnými osami a  kuželovitými válcovacími plochami, podle předkládaného vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vnější tvar rotační opěrné plochy opěrného válce je konvexní. Konvexní tvar opěrného válce oproti dosud používaným kuželovitým opěrným válcům zásadně zlepšuje přenos rotačního účinku pracovních děrovacích válců do centra provalku. Tím se zároveň zlepšují jak podmínky záběru, tak i energetické a silové parametry děrování.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: