1015 - Systém pumpy pro cirkulaci krve

Sfartz Pincu

Patent A/00219/23.03.2015

Vynález odkazuje na proces a pumpování krevního oběhu v lidských a zvířecích tělech. S cílem vytvořit dodatečný přívod krve do orgánů, které trpí oběhovou poruchou nebo vyžadují zvýšení krevního oběhu, dochází k případům rychlého léčení nebo dokonce úplného nahrazení srdce. Podle tohoto vynálezu je čerpadlo pro krevní oběh charakterizováno faktem, že řízení krevního čerpadla je dosaženo na úkor energie dýchacího cyklu při provozu čerpadla. V inspirační fázi, dvojité pístní pouzdro 1, komprimuje čerpací komoru 2a a uvolňuje (expanduje) čerpací komoru 2b, stlačuje současně elastickou komoru 3 (pneumatickou komoru plus kalibrovanou pružinu) relativně fixovanou dvojitým krytem 4, který je podporován v relativní fixační pozici pomocí korzetového pásu. V expirační fázi, elastická komora 3 se uvolňuje (expanduje) a stlačuje čerpací komoru 2b současně s uvolněním čerpací komory 2a.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: