1014 - Přenosné zařízení na výrobu energie využívající dýchání u lidí a zvířat

Sfartz Pincu

Patent A/00314/04.05.2015-OSIM

Postup a přenosné zařízení pro výrobu elektrické energie. Využívá se pohybů během dýchacího cyklu u lidí a zvířat, díky kterým se vyrábí elektrický proud, který se ukládá v akumulátoru nebo bezprostředně spotřebovává. Zajišťuje napájení některých elektrických přístrojů, které umožňují detekci zeměpisné polohy a komunikaci s lidmi v nouzi, například s horníky, horolezci, jeskyňáři, přeživšími, turisty, vojáky a dalšími.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: