1013 - Kniha druhů rostlin, hub a živočichů v Moldavské republice

TODERAS Ion, TELEUTĂ Alexandru, PRINI Gheorghe

 

Současné vydání Knihy druhů byla připravena podle ustanovením zákona, po rozsáhlé práce na přehodnocení stávajícího ekologického stavu druhů rostlin, hub a živočichů, která byla nedávno provedeného odborníky z botanické zahrady, ústav zoologie, Publishing Enterprise "Stiinta", univerzit a jiných výzkumných center v zemi (celkem 70 autorů).

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: