1006 - Uzávěr pro dávkovače

ALEŠ RAJŠTER

SInnoFORGE d.o.o.

Patent 23969 (SI) - PCT/IB2012/057748, P-201500306 (SI)

Inovativní dávkovací uzávěr s nádobou pro kapaliny, prášky, pasty a také pro tablety je vyroben ze dvou kusů. Montáž inovativního dávkovacího uzávěru, naplnění médiem a manipulace přímo na balicí lince je proto mnohem jednodušší. Velkou výhodou je i to, že po aktivaci a následném otevření umožňuje pít přímo z láhve a nikoli jen z dávkovacího uzávěru, který díky své konstrukci komplikuje pití nápoje. To vše dokazuje, že je to levnější, sofistikovanější a šetrnější k životnímu prostředí. Ve srovnání s již známými uzávěry, náš produkt sestává pouze ze dvou kusů dávkovacího víčka, což snižuje spotřebu materiálu na 25 %. Navíc je mnohem jednodušší montáž a plnění médií. Velkým problémem u všech podobných víček jsou hliníkové fólie, které často obsahují a představují významný problém z hlediska recyklace a výrazně snižuje její účinek. Hliníkové fólie u nás nenajdete. Inovativní dávkovácí uzávěr je levnější, ekologičtější, jednodušší při výrobě i používání. Uzávěr se skládá pouze ze dvou částí: viditelného horního dílu, který má dva závity, první k instalaci na nádobu a druhý, který umožňuje pít přímo z láhve. Druhý díl s nožem umožňuje také prožíznutí nádoby a upevnění víčka a obsahuje pojistku proti vyšroubování. Řešení také umožňuje opětovné našroubování uzávěru na tutéž láhev.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: