1004 - E-Rain Gate (Chytrý poklop odvodňovacího kanálu)

Eng. Khaled Abdul Hamid Elnems

The Egyptian Inventors Syndicate - The Egyptian Society for Women & Youth Inventor

Patent 2011/514

Automatické poklopy k otevření a zavření otvorů pro odvod dešťové vody s elektronickou údržbou (Electronic Civil). Brány za deště zabraňují  vstupu písku do dešťového odtoku, což jinak vede k hromadění dešťové vody v ulicích. Elektronická údržba probíhá pomocí vzdáleného čidla, které ukazje množství písku uvnitř přívodů (bez sejmutí krytu). Systém umožňuje i denní statistiku množství písku v odvodňovacím otvoru.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: