1003 - Nosné pojivo pro PIM technologie se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi

Berenika Hausnerová, Helena Zaoralová

Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Utility model 26690

S expanzí PIM technologie do oblasti reaktivních prášků se objevuje potřeba míchání a tváření materiálu při nízkých teplotách. U typického pojivového systému na bázi polyolefinů zpracovatelské teploty ve všech případech přesahují 100 °C. Nová skladba pojivového systému, zahrnující polyetylénglykol a přírodní vosk, umožňuje při dodržení všech ostatních zpracovatelských parametrů a požadavků provést míchání a vstřikování při nízké teplotě a zároveň využít v maximální možné míře environmentálně benigních polymerních složek.

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: