Exhibitors

Alphabetical list of exhibitors:

AC TECHNOLOGIES s.r.o.
AFTA TECHNOLOGY CO., LTD.
Almeto s.r.o.
Amtest-TM s.r.o.
ARMAGAS s. r. o.
ASOCIATIA INVENTATORILOR DIN ROMANIA
ASSOCIATION OF POLISH INVENTORS AND RATIONALIZERS
Baroz Ener a Akustické Materiály
BELGRADE ASSOCIATIN OF INVENTORS
Brokl Consulting s.r.o.
Centrum polymerních systémů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Colonature
Česká zemědělská univerzita v Praze
Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.
DPATU Inventor Mihajlo Pupin
ENVIFORM a.s.
ENVIRO-PHARM Ltd.
First Institute Researchers and Inventors in Iran
Chinese Innovation and Invention Society
INDIAN INNOVATORS ASSOCIATION
Ing. Zdeněk Zátopek
Inovatorski center ASI
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
INVENTORS ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INVENTORS ASSOCIATION OF VOJVODINA
Iraqi forum of inventors
KOHUT Třinec s.r.o.
KOMA - Indrustry s.r.o.
K-Profi, spol. s r.o.
Masarykova univerzita
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.
MCAE Systems, s.r.o.
MEPAC CZ, s.r.o.
PatentCentrum Sedlák & Partners s.r.o.
Primetals Technologies Czech Republic s.r.o.
Refrasil s.r.o.
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.
SMS group GmbH
STEELTEC CZ, s.r.o.
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Střední odborná škola Třineckých železáren
Syrian Inventors Association
The Egyptian Inventors Syndicate
TRIANON, z.s.
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
UNION OF CROATIAN INNOVATORS
UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
ZEDER DOO

Organized by:                                                                                                 Expert guarantee: